Factura

De:

Os Mouróns Nº 24 Buño
15111 A Coruña
Tlf: 680856269
info@decoracionesyreformasdavid.com

Número Factura FAC-0001
Factura de fecha abril 26, 2021
Importe Total 363,00€
Para:
Pepe Gonzalez y Fernandez

C/barcelona, 156 D, carballo 15100 la coruña

Horas / Cant. Servicio Tarifa / PrecioAjustarSubTotal
30 Pintura

Pintura

10,00€0.00%300,00€
SubTotal 300,00€
IVA 63,00€
Importe Total 363,00€